Faceți cunoștință cu profesorii noștri

Profesorii Upex Language Academy au o experiență deosebită și sunt la curent cu metode moderne de învățare. Aceștia folosesc o metodă interactivă ce pune cursantul în centrul procesului de învățare și își focalizează atenția pe crearea unei experiențe pozitive.

Profesorii noștri

Faceți cunoștință cu profesorii noștri
Natalia G.  | Profesor de  Franceză
Natalia G.
Profesor de Franceză

Studii: 1990–1995 
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
Profesor de limba și literatura franceză, translator.

Experiență de muncă: 24 ani
Abilități excelente de comunicare, organizare, instruire și formare a tinerilor specialiști, dobîndite în urma experienței în calitate de profesor în cadrul liceului și lector universitar.


Natalia P. | Profesor de Engleză
Natalia P.
Profesor de Engleză

Studii:
1997-1999 - Universitatea de Stat din Moldova,
Chișinău Facultatea de filologie - limba engleză
Traducator / Interpret / Profesor
1975-1983 - Institutul Medical de Stat, Chișinău
Medic pediatru
1987-1989 - Institutul Medical de Stat, Chișinău
Rezidențiat
2001-2002 - Masterat – Studii europene - Relații
economice internaționale,
Institutul de relații internaționale din Moldova, Chișinău

Experiență de muncă: 20 ani

Cursuri:  
Curs de limba română, casa limbii române „NICHITA STANESCU”.
Membru al programului CGFNS.
Computer & Secretary Training Administrator, Centrul TACIS, Chișinău.
Instruire la locul de muncă în domeniul reabilitării și terapiei manuale, Universitatea Medicală, (Kazan).


Tatiana G. | Profesor de  Engleză
Tatiana G.
Profesor de  Engleză

Studii:
1974-1978 - Universitatea  Pedagogică  din  Tiraspol, Profesoară  de  Limba  Engleză
1976-1978 - Curs de  Limbă  Engleză   

Experiență de muncă: 24 ani
Experiență practică vastă de comunicare în limba engleză, datorită  participării la conferințe și mese rotunde internaționale, precum și predării limbii engleze în școală, liceu și universitate.


Cristina G. | Profesor de  Engleză
Cristina G.
Profesor de Engleză

Studii:  2012-2016  
Licențiat în științe ale comunicării Universitatea de Stat din Tiraspol
Facultatea Filologie, Specialitatea Limba şi Literatura   Română şi Limba Engleză

2016-2018   
Master în științe ale comunicării Universitatea de Stat din Tiraspol
Facultatea de Filologie, Specialitatea Limba și  Literatura Română Contemporană și Tehnologii Educaționale

Cursuri:   Certificat de participare la cursul online de limba engleză Learning to learn online, 06.03 -09.04.2017, a III-a ediție, organizat de Universitatea din Athabasca pe platforma Canvas Network.

Experiența de muncă: 4 ani

Publicații: 

  1. Articolul Productive means to develop learner’s reading skills // „Materialele Conferinței republicane a cadrelor didactice”, 1-2 martie 2019, vol. 3: Didactica științelor filologice (din 5 vol.), tipografia UST. pp. 301-305. ISBN 978-9975-76-266-3
  2. Articolul Modele de traducere a poeziei americane în limba română // Materialele conferinței științifice cu participare internațională: „Educația lingvistică și literatură în contextul dezoltării valorilor general-umane”, Chișinău, 24-25 noiembrie 2017, pp. 42-49. ISBN 978-9975-76-220-5
  3. Articolul Complexity of poet-nature relationship in the work of William Wordsworth and Mihai Eminescu // „Educația lingvistică și literatură în contextul dezoltării valorilor general-umane”, materialele conferinței științifice cu participare internațională, Chișinău, 24-25 noiembrie 2017, 142-148.